เรายึดถือความซื่อสัตย์และความจริงใจที่มีต่อลูกค้าเป็นหลักและด้วยความชำนาญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราสามารถตอบสนองทุกความพึงพอใจและความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับ จากเรา บริษัท เอส.ซี.เค ผ้าใบ จำกัด

2019-10-21T14:53:59+00:00

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 10 ม. ยาว 30 ม. สูง 6.50 ม. , ผ้า SCK #888 (สีเขียว) เต็นท์เชื่อมต่อกับตัวอาคาร อุปกรณ์เสริม : [...]

2019-10-21T14:53:52+00:00

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 17.30 ม. ยาว 193 ม. สูง 6 ม. , ผ้า SCK #888 (สีกรมท่า) (เต็นท์เชื่อมต่อกับตัวอาคาร ด้าน 193 [...]

2019-10-21T14:53:44+00:00

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 30 ม. ยาว 132 ม. สูง 7.30 ม, ผ้า SCK #888 (สีกรมท่า) อุปกรณ์เสริม : ลูกหมุนระบายอากาศ, ลู๊ฟเวอร์ระบายอากาศ, [...]

2019-10-21T14:53:38+00:00

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 32.30 ม. ยาว 65.30 ม. สูง 7 ม., ผ้า SCK #888 (สีกรมท่า) อุปกรณ์เสริม : ลูกหมุนระบายอากาศ, ลู๊ฟเวอร์ระบายอากาศ, [...]

2019-10-21T14:53:30+00:00

บริษัท เวสเทอร์น พลาสติคส์ จำกัด

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม. สูง 5 ม. จำนวน 3 หลัง, ผ้าไน่ล่อน No.#5000 (สีครีม) อุปกรณ์เสริม : [...]

2019-10-02T04:39:52+00:00

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 15 ม. ยาว 38 ม. สูง 3.50 ม. จำนวน 2 หลัง, ผ้าไนล่อน No. #5000 (สีครีม/เขียว) อุปกรณ์เสริม [...]

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนา เต็นท์โกดังรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

DESIGN YOUR OWN TENT