News & Activities

ข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆจาก SCK

ข่าวสารและกิจกรรม2019-10-24T09:45:50+00:00

ผ้าใบกันสาด – เริ่มเข้าฤดูฝนของประเทศไทยกันแล้ว หาวิธีป้องกันสถานที่และสินค้า

พฤษภาคม 26th, 2020|

ฝน ฝน ฝน!!!

ข้อดีของการใช้เตนท์โกดัง

สิงหาคม 9th, 2019|

เหตุผลส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเลือกใช้เต็นท์โกดังเก็บสินค้าแทนการก่อสร้างอาคารแบบถาวรเพื่อใช้ในการเก็บสต็อกสินค้าหรือเก็บวัตถุดิบต่างๆ โดยส่วนมากจะมีประเด็นหลักๆอยู่ 3 ข้อ ได้แก่

จัดอบรมการใช้ปั้นจั่น 4 ผู้

กรกฎาคม 30th, 2019|

ทางบริษัทฯจะทำการจัดอบรมการใช้ปั้นจั่น 4 ผู้ ได้แก่ ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อให้ทีมช่างติดตั้งมีความรู้ความสามารถในการใช้ปั้นจั่นให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการออกไปติดตั้งเต็นท์โกดัง การอบรมการใช้ปั้นจั่น (ภาคทฤษฎี) การอบรมการใช้ปั้นจั่น (ภาคปฏิบัติ)

ใหม่ !!! เต็นท์โกดังเช่า ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 4.00 ม.

กุมภาพันธ์ 11th, 2019|

เราออกเต็นท์โกดังเช่ารายเดือนขนาดใหม่ 5.00 x 12.00 x 4.00 ม. แบบทรงโค้ง มีผ้าใบปิดรอบด้าน, มีทางเข้า/ออก จำนวน 1 ด้าน ซึ่งเราออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่หน้างานจำกัด

PROJECT REFERENCES

ผลงานลูกค้าเรา. เรายึดถือความซื่อสัตย์และความจริงใจที่มีต่อลูกค้าเป็นหลักและด้วยความชำนาญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราสามารถตอบสนองทุกความพึงพอใจและความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับ จากเรา บริษัท เอส.ซี.เค ผ้าใบ จำกัด