ทางบริษัทฯจะทำการจัดอบรมการใช้ปั้นจั่น 4 ผู้ ได้แก่ ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อให้ทีมช่างติดตั้งมีความรู้ความสามารถในการใช้ปั้นจั่นให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการออกไปติดตั้งเต็นท์โกดัง

การอบรมการใช้ปั้นจั่น (ภาคทฤษฎี)

sck staff training staff training

การอบรมการใช้ปั้นจั่น (ภาคปฏิบัติ)