ข้อดีของการใช้เตนท์โกดัง

เหตุผลส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเลือกใช้เต็นท์โกดังเก็บสินค้าแทนการก่อสร้างอาคารแบบถาวรเพื่อใช้ในการเก็บสต็อกสินค้าหรือเก็บวัตถุดิบต่างๆ โดยส่วนมากจะมีประเด็นหลักๆอยู่ 3 ข้อ ได้แก่