Project Description

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 30 ม. ยาว 132 ม. สูง 7.30 ม, ผ้า SCK #888 (สีกรมท่า) อุปกรณ์เสริม : ลูกหมุนระบายอากาศ, ลู๊ฟเวอร์ระบายอากาศ, งานพื้นคอนกรีต, งานระบบไฟฟ้าภายในเต็นท์

กลับไปหน้าผลงาน