Project Description

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 17.30 ม. ยาว 193 ม. สูง 6 ม. , ผ้า SCK #888 (สีกรมท่า) (เต็นท์เชื่อมต่อกับตัวอาคาร ด้าน 193 ม.) อุปกรณ์เสริม : ลู๊ฟเวอร์ระบายอากาศ, ลูกหมุนระบายอากาศ

กลับไปหน้าผลงาน