Project Description

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 15 ม. ยาว 42 ม. สูง 4 ม., ขนาด กว้าง 8 . ยาว 24 ม. สูง 4 ม. และ กว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. สูง 4 ม., ผ้าไนล่อน No. #5000 (สีฟ้า)

กลับไปหน้าผลงาน