Project Description

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 10 ม. ยาว 18 ม. สูง 4 ม., ผ้า SCK #888 ( สีกรมท่า ) อุปกรณ์เสริม : ลูกหมุนระบายอากาศ, ลู๊ฟเวอร์ระบายอากาศ, ธรณีภายในเต็นท์ทางขึ้นลง