Project Description

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 15 ม. ยาว 20 ม. สูง 4 ม. จำนวน 2 หลัง ,
ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. สูง 4 ม. จำนวน 1 หลัง ,
ขนาด กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม. สูง 4 ม. จำนวน 1 หลัง ,
ขนาด กว้าง 7 ม. ยาว 15 ม. สูง 4 ม. จำนวน 1 หลังและ ผ้าไนล่อน SCK #999 กันไฟลาม (สีครีม)