Project Description

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 20.90 ม. ยาว 22.20 ม. สูง 7 ม. จำนวน 1 หลัง,
ขนาด กว้าง 29.45 ม. ยาว 59.68 ม. สูง 7 ม. จำนวน 1 หลัง
ขนาด กว้าง 20.45 ม. ยาว 31.27 ม. สูง 7 ม. จำนวน 1 หลัง
อุปกรณ์เสริม : ลูกหมุนระบายอากาศ, รางน้ำผ้าใบ, ผ้า SCK #888 (สีครีม)